scroll down

Dự án đầu tư

Dự án đầu tư
Khu dân cư phố chợ Phước Thái

Theo đề án quy hoạch xây dựng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và kế hoạch phát triển thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống nhân dân của xã Phước Thái, dự án Khu dân cư phố chợ Phước Thái được đầu tư bởi Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2016, chắc chắn đây sẽ là điểm đến an cư và kinh doanh lý tưởng tại địa phương.

Khu dân cư phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển kinh doanh của người dân trên địa bàn.

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

http://phuocthailand.vn/
http://phuocthailand.vn/catalog/view/theme/