scroll down
Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái tọa lạc tại ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án được Phước Thái đầu tư phát triển theo đề án quy hoạch xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái nằm tại vị trí mặt tiền quốc lộ 51, thuộc tuyến giao thông huyết mạch Tp. Hồ Chí Minh – Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 1.000 hộ dân cư đang sinh sống xung quanh. Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái ra không chỉ là nơi an cư lý tưởng

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái tọa lạc tại ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án được Phước Thái đầu tư phát triển theo đề án quy hoạch xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái nằm tại vị trí mặt tiền quốc lộ 51, thuộc tuyến giao thông huyết mạch Tp. Hồ Chí Minh – Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 1.000 hộ dân cư đang sinh sống xung quanh. Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái ra không chỉ là nơi an cư lý tưởng

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái tọa lạc tại ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án được Phước Thái đầu tư phát triển theo đề án quy hoạch xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái nằm tại vị trí mặt tiền quốc lộ 51, thuộc tuyến giao thông huyết mạch Tp. Hồ Chí Minh – Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 1.000 hộ dân cư đang sinh sống xung quanh. Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái ra không chỉ là nơi an cư lý tưởng

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái tọa lạc tại ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án được Phước Thái đầu tư phát triển theo đề án quy hoạch xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái nằm tại vị trí mặt tiền quốc lộ 51, thuộc tuyến giao thông huyết mạch Tp. Hồ Chí Minh – Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 1.000 hộ dân cư đang sinh sống xung quanh. Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái ra không chỉ là nơi an cư lý tưởng

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái tọa lạc tại ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án được Phước Thái đầu tư phát triển theo đề án quy hoạch xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái nằm tại vị trí mặt tiền quốc lộ 51, thuộc tuyến giao thông huyết mạch Tp. Hồ Chí Minh – Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 1.000 hộ dân cư đang sinh sống xung quanh. Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái ra không chỉ là nơi an cư lý tưởng

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái tọa lạc tại ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án được Phước Thái đầu tư phát triển theo đề án quy hoạch xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái nằm tại vị trí mặt tiền quốc lộ 51, thuộc tuyến giao thông huyết mạch Tp. Hồ Chí Minh – Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 1.000 hộ dân cư đang sinh sống xung quanh. Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái ra không chỉ là nơi an cư lý tưởng

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà. Dự án được Phước Thái đầu tư theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nhu cầu an sinh và phát triển...

Khu Dân cư Thương mại Phước Thái được xây dựng tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án được Phước Thái đầu tư phát triển theo quy hoạch phát triển khu đô thị công nghiệp của thành phố Biên Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở ..

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư Phố chợ Phước Thái

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái tọa lạc tại ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án được Phước Thái đầu tư phát triển theo đề án quy hoạch xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển

Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái nằm tại vị trí mặt tiền quốc lộ 51, thuộc tuyến giao thông huyết mạch Tp. Hồ Chí Minh – Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 1.000 hộ dân cư đang sinh sống xung quanh. Khu Dân cư – Phố chợ Phước Thái ra không chỉ là nơi an cư lý tưởng

thông tin mới

Sau cơn nóng sốt ảo, đất nền phía Nam hiện nay diễn biến ra sao?

Sau cơn nóng sốt ảo, đất nền phía Nam hiện nay diễn biến ra sao?

Cơ hội sở hữu Nhà phố thương mại đẳng cấp thương gia thuộc ở “Khu đô thị Phước Thái”

Cơ hội sở hữu Nhà phố thương mại đẳng cấp thương gia thuộc ở “Khu đô thị Phước Thái”

Nắm bắt cơ hội vàng để đầu tư với Khu đô thị Phước Thái

Nắm bắt cơ hội vàng để đầu tư với Khu đô thị Phước Thái

Biến giấc mơ nhà phố đẳng cấp thương gia thành hiện thực

Biến giấc mơ nhà phố đẳng cấp thương gia thành hiện thực

Tập Huấn PCCC tại chợ Long Phú ngày 07/04/2017

Tập Huấn PCCC tại chợ Long Phú ngày 07/04/2017

Khu dân cư phố chợ Phước Thái

dự án tiêu biểu

Khu dân cư phố chợ Phước Thái

Theo đề án quy hoạch xây dựng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và kế hoạch phát triển thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống nhân dân của xã Phước Thái, dự án Khu dân cư phố chợ Phước Thái được đầu tư bởi Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2016, chắc chắn đây sẽ là điểm đến an cư và kinh doanh lý tưởng tại địa phương.

xem chi tiết

dịch vụ

Với đội ngũ nhân viên pháp lý và luật sự hỗ trợ giàu kinh nghiệm, Phước Thái luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực bất động sản mà Quý khách hàng quan tâm.
Bên cạnh đó, Phước Thái cung cấp dịch vụ Tư vấn –Thiết kế và Thi công công được đảm trách bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, các kỹ sư tài năng và đội ngũ công nhân lành nghề.

xem chi tiết
dịch vụ

nhà mẫu

Biệt thự

Biệt thự

Liên kế

Liên kế

tin tuyển dụng

01

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

chi tiết
02

Kỹ Sư Xây Dựng

chi tiết
03

Nhân Viên Pháp Lý

chi tiết
http://phuocthailand.vn/
http://phuocthailand.vn/catalog/view/theme/